مرد واقعی کیست؟

مرد واقعی کیست؟

ابوسعید را گفتند: کسى را مى ‏شناسیم که مقام او آن چنان است که بر روى آب راه مى ‏رود.


شیخ گفت: کار دشوارى نیست ؛ پرندگانى نیز باشند که بر روى آب پا مى ‏نهند و راه مى ‏روند. 

گفتند: فلان کس در هوا مى ‏پرد. گفت : مگسى نیز در هوا بپرد. 

گفتند: فلان کس در یک لحظه ، از شهرى به شهرى مى‏ رود.گفت: شیطان نیز در یک دم ، از شرق عالم به مغرب آن مى ‏رود. این چنین چیزها، چندان مهم و قیمتى نیست.


مرد آن باشد که در میان خلق نشیند و برخیزد و بخسبد و با مردم داد و ستد کند و با آنان در آمیزد و یک لحظه از خداى غافل نباشد.
/ 0 نظر / 2 بازدید