روز مادر مبارک.

مادرم ای جاودان در قلب من

مادرم ای صاحب این جسم و
تن

مادرم ای عطر ناب زندگی

مادرم ای شعله ی بخشندگی

مادرم میخواهمت تا فصل دور

مادرم پاینده باشی پر غرور

مادرم روزت مبارکخوب من

مادرم تنها تویی محبوب من

/ 0 نظر / 15 بازدید